תלמוד למתקדמים - מסכת בכורות - תשע"ה

מתוך Wikitalmidrash

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגעתם לדף מתוך אתר ההוראה ופיתוח החומרים של ד"ר משה לביא, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה. https://haifa.academia.edu/MosheLavee

דף זה מהווה סילבוס לקורס תלמוד למתקדמים - מסכת בכורות, תשע"ה. בדף זה תופיע תוכנית הקורס, רשימת הקריאה וקישורים לחומרים ושיעורים שיכללו בו.

בדף תלמוד למתקדמים - מסכת בכורות - תשע"ה - ציר הזמן של הקורס תוכלו לעקוב אחר התכנים שנלמדו בפועל בקורס.

תוכן עניינים

סילבוס

אודות הקורס

קורס זה עוסק במסכת בכורות מן המשנה ועד לתלמוד הבבלי, ומטרתו הרכשת יכולות עיון בטקסט התלמודי. מן הבחינה התימאטית הקורס יעסוק בנושאי מגדר המצויים במסכת בכורות, ובדרכי קריאה מגדריות במסכת זו.

מסכת בכורות עוסקת בדינים השונים של הקדשת הבכור: פדיון הבן הבכור, הקדשת הבהמה הבכורה לכהן, פדיון פטר חמור, ונספחים להם גם דיני מעשר בהמה. המסכת היא אתר מרתק לדיון בתפיסות מגדריות בספרות התלמודית. ראשית, המסכת עוסקת למעשה בבכורים ולא בבכורות, בזכרים, ובכך מהווים הדינים הקשורים באדם ובהמה אמצעי נוסף של סימון הגבר, הזכר כנבחר, ובמשתמע דחייתה או הדרתה של האישה.

שנית, מסכת בכורות עוסקת במעמד המיוחד המוענק לאדם או ליצור חי אחר מכוח היוולדו כבכור. בכך היא יוצרת השוואה בין הנעשה בחברה האנושית, לבין ייצוג המבנה החברתי בעבודת הקודש. דיני הבכורות הם בניין אב למציאות של סימונו של הבחיר והנבחר והבדלתו מן האחר המודר, ובמיוחד של המצב בו מעמדו של אדם מוכתב בלידתו. לפיכך מספקת המסכת תובנות מעניינות על ההצטלבות וההשתלבות של סוגי בחירה וסימון שונים בעולמם של חכמי התלמוד: בכורים מול שאר הצאצאים, גברים מול נשים, יהודים מול גויים ועוד.

באחרונה, קביעת הבכורה תלויה בלידה ובגופה של אישה – פטר רחם, ולפיכך מרובים במסכת הדיונים על תהליכי הפריה, ההריון והלידה של אדם ובהמה. דיונים אלו משקפים לא רק ידע מדעי, אלא גם תפיסות דתיות וחברתיות משמעותיות.

בקורס נלמד יחידות נבחרות בתחום הבכורות, מן המקרא, דרך ספרות בית שני, המשך בספרות התנאים: משנה, תוספתא ומדרשי הלכה וכלה בתלמוד הבבלי. מדי פעם נשלב דוגמאות ממדרשי האגדה.

התלמידים ידרשו לבחור סוגיה מן המסכת העוסקת בנושא המגדר ולנתח אותה על פי מודלים מגוונים מספרות המחקר בעשורים האחרונים.

דרישות הקורס

הסטודנטים נדרשים להשתתפות פעילה בשיעורים (85% נוכחות, והגשת מטלות מזדמנות משיעור לשיעור על פי הנחיות המרצה) - 20% מן הציון. בסיום הקורס יתקיים מבחן (50% מן הציון). הסטודנטים ידרשו לתרום ערכי ויקיפדיה ולשפר ערכי ויקיפדיה בנושא (30% מן הציון).


חלקי הקורס

חטיבה ראשונה - המקרא

דיני בכורות במקרא

a. שמות יב – יג.

b. ויקרא כז:כו.

c. במדבר ג:יג; יח:טו-יח.

d. דברים יד:כב-כו; דברים טו.

e. נחמיה י.

f. דברי הימים ב לא.

הסיפור המקראי והלכות הבכורות

a. קין והבל: בראשית ד.

b. עקדת יצחק: בראשית כב.

c. בת יפתח: שופטים יא.


חטיבה שניה - המשנה וספרות התנאים

קריאה במשנה

קריאה במבואות למשנה

זכר או נקבה? העצמת הבחירה בזכרים במשנה בכורות

זכר או נקבה? העצמת הבחירה בזכרים במשנה בכורות

המקורות הנלמדים: משנה בכורות א:ג-ד; משנה בכורות ב:ו-ח; משנה בכורות ח:ג-ו. מכילתא דרבי ישמעאל, פסחא, טז.

חטיבה שלישית - סוגיות תלמודיות

גיור תוך כדי לידה: מגדר וסימון גבולות הזהות הקבוצתית

גיור תוך כדי לידה: מגדר וסימון גבולות הזהות הקבוצתית

משך ההריון: ידע מדעי, הקשר מקראי, תפקוד חברתי מגדרי

משך ההריון: ידע מדעי, הקשר מקראי, תפקוד חברתי מגדרי

הצורם באוזן הבכור

הצורם באוזן הבכור

אפשר לצמצם - בחינת הלידה באמצעות ההלכה

מבין המקורות שילמדו: בבלי בכורות ט ע"א; מכילתא דרבי ישמעאל, פסחא, יח.

טומטום ואנדרוגינוס

 • בלימוד סוגיה זו נקדיש זמן לעיון במאמר הבא:

charlotte elisheva fonrobert, Regulating the Human Body: Rabbinic Legal Discourse and the Making of Jewish Gender, in: in: Martin Jaffee and Charlotte Elisheva Fonrobert, The Cambridge Companion to the Talmud, Cambridge, 2007, pp. 270 - 294

מומי הכהנים

 • בלימוד סוגיה זו נקדיש זמן לעיון במחקרים הבאים:

Shai Secunda, The Construction, Composition And Idealization of the Frmale Body in Rabbinic Literature and Parallel Iranian Texts: Three Excursuses, Nashim 23, 2012, pp. 60 – 86

ישי רוזן-צבי, הגוף והמקדש : רשימת מומי הכוהנים במשנה ומקומו של המקדש בבית המדרש התנאי, מדעי היהדות 43, תשס"ה-תשס"ו, עמ' 49 - 87.

ביבליוגרפיה

[המאמרים המודגשים הם חובת קריאה]

ספרות מחקרית על מסכת בכורות

 • יעקב נחום אפשטיין, [מבוא למשנה בכורות], בתוך: מבואות לספרות התנאים, ב, עמ' 445 - 456.
 • יעקב נחום אפשטיין, [מבוא לבבלי בכורות], בתוך: מבואות לספרות האמוראים, בבלי וירושלמי, ירושלים-תל-אביב, תשכ"ב, עמ' 103 - 129.
 • יעקב נחום אפשטיין, שרידי סוגיה בבלית וברייתות מוחלפות, תרביץ יז, תש"ו, עמ' 21 - 27.

- המאמר נוגע בשאלות נוסח בסוגיית שחרור שפחה בכורות לד ע"א

 • יונתן שמעון מילגרם, עיון וביקורת בשיטת פרנצוס : על הגדרת המונח "פגום לכהונה" בתלמוד הבבלי והגורמים למחלוקת ראשונים בנושא, בתוך: תפארת לישראל, רמת-גן תש"ע, עמ' 35 - 41.
 • יונתן שמעון מילגרם, דוגמא מפירוש ביקורתי לפרק "יש בכור" (פ"ח דמסכת בכורות) : סוגיית "מת הבן בתוך שלשים" - בכורות מט ע"א, בתוך: ברי ומפפהימר (עורך), חכמת בת-שבע, ג'רסי סיטי, 2009, עמ' 21 - 45.
 • אלכס טל, בעקבות החוקר התלמודי: בכורות מז ע"א, סדרת מאמרים במקור ראשון, אתר הדף היומי
 • ישי רוזן-צבי, הגוף והמקדש : רשימת מומי הכוהנים במשנה ומקומו של המקדש בבית המדרש התנאי, מדעי היהדות 43, תשס"ה-תשס"ו, עמ' 49 - 87.

ספרות מחקרית על נושאי מגדר המצויים במסכת בכורות

מאמרים על נושאים שילמדו

 • Levinson, Joshua, 1997. "An-Other Woman: Joseph and Potiphar's Wife - Staging the Body Politic," JQR 87: 269 - 301.
 • charlotte elisheva fonrobert, Regulating the Human Body: Rabbinic Legal Discourse and the Making of Jewish Gender, in: in: Martin Jaffee and Charlotte Elisheva Fonrobert, The Cambridge Companion to the Talmud, Cambridge, 2007, pp. 270 - 294


מאמרים על נושאים נוספים במסכת

 • Shermer Adiel, How Much Jewish Polygyny in Roman Palestine?, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. 63 (1997 - 2001), pp.181-223
 • shaye Cohen, The Matrilineal Principle in Rabbinic Literature, AJS Review 10, 1985, pp. 19 - 53.

מגדר בחקר התלמוד

1) מאמרים מסכמים ותיאורטיים בולטים

 • Christian Hayes, The "Other" in Rabbinic Literature, in: Martin Jaffee and Charlotte Elisheva Fonrobert, The Cambridge Companion to the Talmud, Cambridge, 2007
 • Charlotte Elisheva Fonrobert, Feminist interpretations of rabbinic literature : two views, Nashim 4, 2001, pp. 7 - 14
 • דרור ינון וישי רוזן-צבי,‫ תכשיטים גבריים, תכשיטים נשיים : מבט חדש על מעמדה הדתי של האישה במשנת חז"ל, ראשית – עיונים ביהדות 2, תש"ע, עמ' 55-79.

2) ספרים נבחרים שנכתבו בנושא בשני העשורים האחרונים:

 • Charlotte Elisheva Fonrobert, Menstrual purity: rabbinic and Christian reconstructions of Biblical gender, Stanford, 2000
 • Judith Hauptman, Rereading the Rabbis, A woman's voice, Boulder, 1998
 • Tal Ilan [et al.], A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud; Introduction and Studies, Tübingen: Mohr Siebeck, 2007
 • Judtith R. Baskin, Midrashic women: formations of the feminine in rabbinic literature, Hannover, 2002
 • Miriam Peskowitz, Spinning fantasies : rabbis, gender, and history, Berkeley, 1997
 • Ishay Rosen-Zvi, Demonic Desires, "Yetzer Hara" and the Problem of Evil in Late Antiquity, Pennsylvania, 2011
 • דניאל בויארין, הבשר שברוח – שיח המיניות בתלמוד, תל-אביב, תשמ"ט.
 • שולמית ולר, נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד, תל-אביב, תשס"א.
 • שולמית ולר, נשים ונשיות בסיפורי התלמוד, תל-אביב, תשנ"ג.
 • ישי רוזן-צבי, הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה, ירושלים, תשס"ח.

עזרים וקישורים למסכת בכורות


רשימת נושאים ומקורות לעבודות התלמידים

אשתו כגופו דמי

 • בעקבות סוגיית בכורות לה ע"ב, והופעותיו האחרות של הביטוי בספרות התלמודית.

אותו ואת בנו / אותה ואת בתה

 • במספר מקומות נוגעת מסכת בכורות באיסור לשחוט בהמה וצאצאה באותו יום. איסור זה מכונה במקרא "אותו ואת בנו".
 • על מי חל איסור זה, על זכרים או על נקבות?
 • מה הם תפיסות האבהות והאמהות העולות מהדיונים בנושאים אלו?
 • באיזו מידה הם קשורות לתפיסות אבהות ואמהות בקרב בני אדם?

- נגיעה קלה בנושא זה במאמרו של שעיה כהן על הגדרת הזהות היהודית על פי האם - מובא בביליוגרפיה.

דימויים של הריון, לידה, עוברים, הפלה באדם ובבהמה

 • המסכת משופעת בעיסוק במערכות הגופניות היחודיות לגברים ושנים - מערכות הרבייה, ובה עיסוק בהריון, לידה, עוברים, הפלה ועוד.
 • מה הן תפיסות הגוף העולות מן הדיונים בנושאים אלו?
 • מה הם ההקשרים החברתיים של תפיסות אלו?
 • כיצד הם משתלבות באידיאולוגיה ובהבניית יחסי כוח?
 • דוגמאות: משנה בכורות ח:א.

- דוגמא לדיון ברוח זאת תוצג בכיתה, בנושא השני.

פדיון ויעוד - יבום וחליצה

 • משנת בכורות א:ז מציגה הקבלה בין שני זוגות מצוות הללו. מה משמעותה?

האנטומיה של היולדת

 • משנת בכורות ג:א עוסקת בהיבטים פיזיולוגיים של הבהמה היולדת.
 • השוו את אופן טיפולם של חכמים בנושא זה לאופן טיפולם בהיבטים פיזיולוגיים של אישה יולדת.
 • מה ניתן ללמוד מכך על אופני החשיבה ההלכתית, ותפקודה בתפיסת ההבדל בין אדם לבהמה, ובין גברים לנשים?

הנקה ורגשות אמהיים בקרב חיות בית

 • משנת בכורות ג:ב עוסקת בהנקה ובשאלת הזיקה בין פרה לעגל וכיוצא בזה. כיצד משתקפות תפיסות מגדריות של חכמים בטיפולם בנושא זה?

רחם - אם

רחם האישה מכונה במשנה בכורות ד:ד אם, בהקבלה לנעשה ביוונית (מטרין). מה הן ההשלכות המגדריות של כינוי הרחם באופן זה?

 • על כינויי גוף האישה והשלכותיו המגדריות - ראו אצל פונרוברט על מסכת נידה.

שתי נשים - על ריבוי נשים בספרות התלמודית

משנה בכורות ח:ד מתייחסת למקרה של שתי נשים.

כינויים מגדריים באדם ובבהמה

 • מה הוא המטען המגדרי של הכינויים השונים המשמשים לציון המינים בספרות התלמודית? איש-אישה / זכר-נקבה / תיש-רחל וכיוצא בזה?
 • מה התפקיד והמשמעות של שימוש בכינויים דומים לבני אדם ולבהמות?
 • האם שימוש זה מתרחש דווקא לגבי זכרים ולא נקבות?
 • מה המשמעות של שינויים בשימוש בשמות נבדלים לזכרים ונקבות של מין מסויים, ומדוע ובאיזה הקשר שונה העברית המשנאית מן העברית המקראית בעניין זה (כגון ההימנעות בדרך כלל מן השימוש במילה אתון במשנה).
 • מקורות רבים במסכת בכורות עשויים להידון בהקשר זה - לדוגמה "זכר של רחלים" (משנה בכורות ה:ג)

תיאורי הגוף ופגמיו אצל גברים ונשים, זכרים ונקבות

 • משנה בכורות פרק ו-ז עשירים בתיאורי הגוף ופגמיו במסגרת הגדרת המומים בעלי המשמעות ההלכתית.
 • אילו דימויים של הגוף הגברי והנשי מסתתרים בדיונים אלו?
 • ניתוח של חומרים אלו כבר הוצע על ידי רוזן-צבי (ראו בביליוגרפיה).

מעבר לגבר/אישה: טומטום ואנדריגונוס

נידונים במשנה בכורות ו:יב.

 • דיון עדכני על נושאים אלו ראו אצל פונרוברט במאמרה בספר How should rabbinic Literature be read in the 21st century (מובא בביבליוגרפיה).
 • מה התפקיד של הטומטום והאנדריגונוס בספרות התלמודית? מדוע מתעסקים בהם כל כך הרבה?

דדיו שוכבין כשל אשה

 • תפיסת הגוף החורג מן המראה הרגיל של הגבר / האישה כמום מוצגת למשל במשנה בכורות ז:ד.
 • מה משמעותה של תפיסה זאת? כיצד היא משתלבת בתפסיות מגדריות?

- טיפול בנושא זה תמצאו כבר אצל רוזן-צבי במאמרו על מומי הכהנים, מובא בביליוגרפיה.

כשרות הבת להעיד על הטלת מום בבכור

 • מקור לדיון בנושא זה: בבלי בכורות לה ע"ב

אונס ומפתה, מוציא שם רע

 • המושגים נזכרים דרך אגב במשנה בכורות ח:ח, ובדיונים עליה.

ירושה לבנים בלבד, מזונות לבנות בלבד

 • הנושא עולה במשנה בכורות ח:י.

ירושת האישה על ידי בעלה

 • הנושא עולה במשנה בכורות ח:יא.

עדות האשה ועד מפי עד

 • בכורות לו ע"א על תוקף עדות עקיפה וזיקתה לתוקף עדות של אישה.
 • נקודת מוצא לדיון בשאת עדות על ידי נשים.
כלים אישיים