משה לביא

מתוך Wikitalmidrash

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגעתם לדף מתוך תלמידרש, אתר הויקי של ד"ר משה לביא.

האתר משמש בדרך כלל להעלאת חומרי ההוראה שלי ולאיסוף חומרים למחקרים בהתהוות, אבל כאן תוכלו למצוא כמה פרטים עלי.

לאתר האקדמי שלי באקדמיה

לבלוג שעיקרו שירה, ביקורת ספרות ותרבות, ועוד

תוכן עניינים

מי אני?

משה לביא, מרצה לתלמוד ומדרש במסלול למחשבת ישראל, בחוג לתולדות ישראל, וראש המרכז לחקר הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה.

במחקרי אני מתמקד בנושאים של גיור והבניית הזהות ויחסי משפחה בספרות התלמודית, ובשאלת מדרשי האגדה ותולדות התקבלותם והשפעתם, במיוחד כפי שהדבר עולה מן הגניזה הקהירית.

בהוראה אני מקדם מסגרות לימוד חדשות המשלבות, בצד הלימוד האקדמי של תחום מחשבת ישראל והספרות התלמודית, מתן מענה לאופק המעשי של הלומדים בתור מורים, מנחי לימוד, או פעילים בשדות התרבות היהודית והישראלית, ובהן "רוח כרמל", "מחשבה תחילה", ו"ללמוד וללמד".

פרסומים

מאמרים בעברית

 • משה לביא, 'ליקח את העוף מן העילן - על עשייה לשמה בתפליה, בתוך: אבי שגיא ונחם אילן (עורכים), תרבות יהודית בעין הסערה; ספר יובל למלאת שבעים שנה ליוסף אחיטוב. [תל-אביב]: הקיבוץ המאוחד; עין צורים: מרכז יעקב הרצוג ללימודי היהדות, תשסב
 • משה לביא, 'סיפורי שמעון בן שטח וינאי המלך: בחינה חדשה של העשיה לשם שמים', בתוך: יוסף אחיטוב, חנה ודוד עמית (עורכים), דברים – קובץ מאמרים במלאת עשור למרכז יעקב הרצוג, עין-צורים תשנ"ט, עמ' 67 – 77.

מאמרים באנגלית

Moshe Lavee, No Boundaries to the Demarcation of Boundaries: The Babylonian Talmud 's Emphasis on Demarcation of Identity, in: Tal Ilan and Ronit Nikolsky, Rabbinic Traditions between Palestine and Babylonian, Leiden-Boston, 2014, pp. 84 - 116.

Moshe Lavee, The "Tractate" of Conversion - BT Yeb. 46-48 and the Evolution of Conversion Procedure, EJJS 4, 2010, 169 - 213

Moshe Lavee, ‘Proselytes are as hard to Israel as a scab is to the skin’: a Babylonian talmudic concept', JJS 63, 2012, pp. 22 - 48.

Moshe Lavee, Literary Canonization at Work: The Authority of Aggadic Midrash and the Evolution of Havdalah Poetry in the Genizah, Association for Jewish Studies Review, 37:2, 2013, pp. 1–29.

Moshe Lavee, Birth, Seminal Emission and Conversion: Gender, Self-Control and Identity in bBekhorot: in: Introduction to Seder Qodashim. A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud V. Ed. by Tal Ilan, Monika Brockhaus and Tanja Hidde, 2012, pp. 286 - 303

Moshe Lavee, 'Converting the Missionary Image of Abraham: Rabbinic Traditions Migrating from the Land of Israel to Babylon", in: George H. Kooten, Martin Goodman and J.T.A.G.M. Ruiten, Abraham, the Nations, and the Hagarites: Jewish, Christian, and Islamic Perspectives on Kinship with Abraham,(Themes in Biblical Narrative 13, Leiden: Brill, 2010), pp. 203 - 222.

Moshe Lavee, 'Rabbinic Literature and the History of Judaism in Late Antiquity: Challenges, Methodologies and New Approaches', in: Philip Alexander and Martin Goodman, Rabbinic Texts and the History of Late-Roman Palestine, The Royal British Academy, London 2010, pp. 319 – 351.

Moshe Lavee, 'The Eucalyptus Tree and the Talmud: The Return to a Jewish Literary Heritage as a Post-Zionist Jewish Identity', European Judaism 39, 2007, pp. 106 – 128.

Moshe Lavee, On: Nehemya Allony, The Jewish Library in the Middle Ages – Book Lists from the Cairo Genizah, Miriam Frenkel, Haggai Ben-Shammai With the participation of Moshe Sokolow, Semitic Studies 2008, LIII, pp. 359 – 363.

Moshe Lavee, Intertextuality and the Origins of Midrash: Psalms 73 – 89 And The Hermeneutic Quality of Liturgy, http://www.haus-ohrbeck.de/download/JCB2012_LectureMosheLavee.pdf, August 2012.

הרצאות

בכנסים ובהקשרים אקדמיים

הרצאות צפויות

 • מעמד האישה בחומרים מדרשיים מן הגניזה הקהירית, כנס האישה בגניזה הקהירית, קיימברידג', יולי 2015.

הרצאות מן העבר

 • יוחסין עלו מבבל - משפחה, טהרת היחוס וגיור בבבל התלמודית, המשפחחה בעת העתיקה, סדנת חוקרים, אוניברסיטת חיפה, אפריל 2015.
 • יישום כלים חישוביים בחקר ספרות המדרש, סמינר החוג למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה, 9.4.2014, שעה 12:15.

הרצאות זמינות ברשת

The Egyptian Midwives - A Lost Tradition from the Cairo Genizah


 • הרצאות על המדרש בגניזה הקהירית - קונטיקט - להעלות כאן.
 • הרצאות על הגניזה הקהירית - הקהילה היהודית במקסיקו סיטי - להעלות כאן.

הרצאות לציבור הרחב

הרצאות צפויות

 • מנציבין ללונדון - הזר בשולחן הסדר מן התלמוד ועד לימוד - שיעור בקבוצת 'לימוד חיפה', בית רוטנברג, חיפה, יום ג, 18.3.2014, שעה 19:00.

הרצאות מן העבר

הרצאות זמינות ברשת

מעבר לאופק האקדמי

 • בזמני הלא פנוי אני כותב מדי פעם גם שירה, פרוזה, רשימות קצרות על ספרות חדשה שאני קורא, ואת עיקריהם של שיעורים שאני מעביר במסגרות לא אקדמיות. חלק מן החומרים הללו תוכלו למצוא בכל מיניה, הבלוג שלי בקפה דה-מרקר. כאן אפרט רק כמה מן הרשימות החשובות לי במיוחד.

שירה

קריאות בפרוזה

קריאות בשירה

שיעורים, דרשות ודברי תורה

רשמים ממפגשים בין-דתיים ופנים-דתיים

הגות

ועוד

מן התקשורת

ציטוטים והתייחסויות ברחבי הרשת


מיזמים בתחום המחקר

המרכז לחקר הגניזה

יחד עם פרופ' אפרים לב אני עומד בראש המרכז לחקר רב-תחומי של הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה.

המרכז הוקם מתוך שתי מטרות:

א. לקדם מחקרים חוצי תחומים המתבססים על האוצר הגדול של המסמכים והכתבים שנמצאו בגניזה הקהירית.

ב. לקדם את תרומת חקר הגניזה לציבור הרחב, על ידי העצמת ההיכרות עם התחום, ועידוד השימוש בו בהקשרים שונים של חינוך והוראה.

לדף הפייסבוק של המרכז

 • אתר האינטרנט של המרכז - בקרוב.

פרוייקט המדרש בקהילות הגניזה

ראו על פרוייקט זה בדף הפרוייקט באתר המרכז לחקר הגניזה באוניברסיטת חיפה

פירוש פמיניסטי לתלמוד הבבלי

אני חבר בצוות הכתיבה של הפירוש הפמינסטי לתלמוד הבבלי בהובלת פרופ' טל אילן.

במסגרת זאת אני עמל על הכנת התשתית לכתיבת פירוש פמניסטי למסרת בכורות - חלק מעבודת ההכנה נעשית על גבי אתר זה, ופתוחה לעיון והערות.

מדעי הרוח הדיגיטאליים

החל משנת תשע"ג אני עוסק בקידום מדעי הרוח הדיגיטאליים באוניברסיטת חיפה. הפעילות בתחום זה החלה בצוות מחשבה בתחום, בהקאטון שהתרחש בפברואר 2015, והבשילה לאחרונה לשני פרוייקטים גדולים שיתחילו בשנה האקדמית הקרובה:

1) תואר ראשון במדעי הרוח הדיגיטאליים במימון יד הנדיב.

2) שיתוף המונים במדעי היהדות.


במסגרת המאמץ המחקרי בתחום זה אני עמל על השלמת פרוייקטים מחקריים הקשורים לעיון חישובי במדרשי אגדה:

1) מדידת מרחקי כתבי יד בויקרא רבה - בשותפות עם ד"ר אלעד יום טוב. 2) סיווג וסגנון פרשות במדרש הומילטי - בשותפות עם פרופ' משה קופל.

מיזמים בתחום ההוראה

מחשבה תחילה

מחשבה תחילה היא מסגרת ייחודים לתלמידים בתואר הראשון במחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה.

מחשבה תחילה מהווה קהילה פעילה של מרצים וסטודנטים, המציעה לתלמידים, בצד הלימודים האקדמיים בתחום, מכלול רחב יותר של פעילויות המסייע להם בבניית אופק אישי בתור מחנכים, מנחי קבוצות, פעילים חברתיים או יוצרים. נקודת המוצא היא שהעושר התרבותי המוצע בארון הספרים היהודי ובספרויות המשיקות לו והמתכתבות עימו, והגישות הביקורתיות והמגוונות אליו הנרכשות באקדמיה הם כלים ומשאבים חשובים, שהתלמידים יוכלו להפנים ולעשות בהם שימוש בדרכם.

תלמידי מחשבה תחילה נהנים מן המרכיבים הבאים הנוספים על תוכנית הלימודים הרגילה:

 • קורסים הנתמכים בלימוד בחברותא ובלימוד בית מדרשי-תהליכי.
 • פעילויות נלוות
 • ליווי וחניכה, בעיצוב פעילויות בקהילה על סמך החומרים הנלמדים במסגרת האקדמית: תיקון ליל שבועות העירוני בחיפה, הנחיה והוראה במכינה קדם צבאית במקביל ללימודים (כנגד מילגות).
 • פעילויות חוץ לימודיות, לעיתים בארגון התלמידים, ובהם מפגשי לימוד, סיורים ותערוכות, ועוד.
 • קורסים דיאלוגיים הניתנים על ידי שני מרצים מתחומים שונים, ומשלבים נקודות מבט מרובות: הגות ואמנות, ספרות העת העתיקה ומקומה בקרב הוגים מן העת החדשה ועוד.

להרשמה למחשבה תחילה, נא ליצור קשר (פרטי קשר למטה).

רוח כרמל

רוח כרמל היא תוכנית מצטיינת המשלבת לימודי תואר ראשון ושני במקרא או מחשבת ישראל וחינוך. בין השנים 2012 - 2015 הייתי בצוות ההקמה והניהול של תוכנית זו.

תלמידי רוח כרמל מקבלים מלגת דיור ומעונות, ותלמידים נבחרים ישתלבו גם בתקופה של לימודים והתנסות בהוראה בקהילות יהודיות בחו"ל.

תלמידי רוח כרמל יכולים במקביל להשתלב במסגרת של ממחשבה תחילה.

המעוניינים נא ליצור קשר עם רכזת התוכנית, איילת אגוזי מן המרכז לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה.כיום מנהל את התוכנית מטעם החוג פרופ' גרשון גליל, ומומלץ לפנות אליו.

לדף הפייסבוק של רוח כרמל

בית חינוך

בית חינוך היא מסגרת יחודית שהוקמה על ידי עמותת 'דרך הרוח' לעידוד תלמידי תיכון ללימוד מוגבר של תחומי מדעי הרוח באוניברסיטת חיפה. אני מלווה בשמחה את התוכנית החשובה הזו מטעם הפקולטה למדעי באוניברסיטה.

אודות בית חינוך באתר דה מרקר

קידום מדעי הרוח

בשנת תשע"ג הייתי חבר בצוות מכון ון-ליר לקידום מדעי הרוח. לדוח הועדה: מהלך לאומי לקידום מדעי הרוח בחברה הישראלית


חזרה לעמוד ראשי

כלים אישיים