גיור והבניית הזהות בתלמוד הבבלי

מתוך Wikitalmidrash

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגעתם לדף מתוך מרחב מרחב מחקר ופיתוח הוראה עתידית של ד"ר משה לביא, החוג לתולדות ישראל אוניברסיטת חיפה. mlavee@research.haifa.ac.il

תחום הגיור והזהות היהודית הוא מתחומי המחקר העיקריים שלי בעשור האחרון, ודף זה ישמש פורטל למחקרים נוספים בתחום.

אם נתקלתם כאן במשהו שמעניין אותכם, או יש לכם משהו לתרום או להציע אשמח אם תפנו אלי.

אף שמדובר במרחב פתוח של חומרים שטרם פורסמו וטרם גובשו לכדי פרסום, אבקש להפנות אל מרחב זה בכל שימוש בו או ציטוט ממנו.

תוכן עניינים

מה עשיתי עד כה בתחום הגיור והזהות היהודית

( כאן תובא רשימת פרסומי בנושא בעתיד)

מחקר בפועל המתנהל באתר זה

סיפורי הלל ושמאי - עיון מחדש - כאן נמצאת טיוטת מחקר שמשולב כיום בפרק ז בספר העתיד לצאת לאור בנושא זה ב 2016.

רעיונות ועיונים בנושא שאולי אפתח בעתיד

גיניאולוגיה של מונחי הגיור והתשובה בספרות חז"ל

גיניאולוגיה של מדרשי הגיור ככניסה

רביניזציה: עדותם של המקורות התלמודיים

הדהוד מגמות בבליות בתחום הגיור בספרות האמוראית הארץ-ישראלית

דקדוק במצוות וגיור שלא לשם שמים אצל גרים וכותים

הגוף הבבלי והרוח החז"לית-נוצרית הארץ-ישראלית

בתוליה חוזרים - הנומינאליזם הריאלסטי של התלמוד הבבלי

מישועה לכניסה לקבוצה - שינוי מקביל אצל חז"ל ובנצרות?

בין דיאלקטיקה לדיאלוגיות - בירור האמת ויחסי הכוח בתלמוד הבבלי

עליך הורגנו כל היום - נטישת המודל המיסיונרי בספרות התנאית?

גר, גר ותושב, גר תושב

ההפנמה הבבלית - תופעה ספרותית וחברתית

הריאליזציה של המטאפורה בתלמוד הבבלי

נוכחות חכמים בטבילת גיורת

מחילת עוונות וגיור

מקיטוב הזהות למהותנות זהותית בתלמוד הבבלי

  • בית דין כייצוג של הקולקטיב.

עיין קידושין כט ע"ב, חיוב בית דין למול קודם לחיוב האדם למול עצמו. ונראה שבית דין זה הוא בזיקה לבית דין של גיור. יש לעיין שמא אף כאן חידוש בבלי, ושמא עוד דוגמאות לתפיסת בית דין כייצוג של הקולקטיב בבבלי דווקא.

מחקרים קשורים

חלק משמעותי מאיסוף החומרים שלי בנושא מכת לאומה - קומראן כהטרמה של התרבות התלמודית הוא על הקשר בין מנגנוני הבניית הזהות הקבוצתית והכניסה לקבוצה בקומראן ופיתוח דגמי הבניית הזהות היהודית והגיור בספרות התלמודי. רשימה מפורטת של הנושאים שם.

הקול הדובר והסוגיה ההלכתית בתלמוד הבבלי


חזרה למרחב מחקר ופיתוח הוראה עתידית

כלים אישיים