אוסף משאבים ללימוד הספרות התלמודית

מתוך Wikitalmidrash

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בבנייה. דף זה עודכן באופן חלקי בין השנים 2010 - 2013. בשנים האחרונות איני מתחזק אותו, כך שיש בו חוסרים רבים ואין הוא מעודכן.

ד"ר משה לביא, החוג לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת חיפה.

תוכן עניינים

רשימת מהדורות מומלצות של הספרות התלמודית

מילונים, מבואות וספרי עזר לספרות התלמודית

ראו רשימת מילונים וספרי עזר לספרות התלמודית

ביבליוגרפיה לספרות המדרש והתלמוד

משאבי אינטרנט לספרות התלמוד והמדרש

דפי הגדרת מושגים

ברייתא - דף הגדרת מושג

מדרש - דף הגדרת מושג

סיפור דרשני - דף הגדרת מושג

מצגות וקבצים מבואיים שהועלו לאתר זה

הכרת הדף התלמודי - מכתבי היד ועד האינטרנט

ספרות התלמוד והמדרש

קובץ:הספרות המדרשית והתלמודית - מבוא בסיסי.ppt

קובץ:ספרות חזל כאחת משתי תורות.ppt - מצגת מבוא בסיסית על הספרות התלמודית. המצגת מתמקדת בדימוי של ספרות חז"ל כתורה שבעל פה הניצבת בצד התורה שבכתב.

קובץ:טבלת יסוד - הספרות התלמודית.pdf

במצגת הבאה תמצאו הצגה של חלוקת העל של הספרות התלמודית לתת-קורפוסים, ואת מקומם של הקורפוסים השונים בתוך חלוקה זו: קובץ:תת הקורפוסים בספרות התלמודית, תנאי, אמוראי אי ובבל, מדרש מאוחר.ppt

המשנה

שיעור מבוא על המשנה תמצאו כאן: מן המקדש אל המשנה

קובץ:תעודת זהות - המשנה.ppt

קובץ:המשנה - תעודת זהות - טופס תרגול.doc

התוספתא

שיעור מבוא על התוספתא תמצאו כאן: הרצח במקדש: בין משנה לתוספתא

קובץ:השימוש במהדורה מדעית - הדרכה - ליברמן, תוספתא, ברכות פרק א.pdf

מצגת מבוא בסיסית וחלקית על התוספתא תוכלו למצוא כאן: קובץ:התוספתא – תעודת זהות.ppt

התלמוד הבבלי

שיעור מבוא על התלמוד תמצאו כאן: המפנה האמוראי - סיפור ריש לקיש ורבי יוחנן

מצגת מבוא בסיסית וחלקית תוכלו למצוא כאן קובץ:הכרות ראשונית עם התלמודי, דרך סיפור ריש לקיש ורבי יוחנן.ppt

המדרש

קובץ:ספרות המדרש – תמונת על - עודכן 2012.ppt

הגדרות שונות של המושג מדרש ודוגמאות להן: קובץ:מדרש – הגדרות ויישומים.ppt

מדרשי ההלכה

מצגת מבוא על מדרשי ההלכה קובץ:מדרשי ההלכה.ppt

מדרשי האגדה

מדרשי תנחומא

מצגות

קישורים

כלים נוספים

כלים אישיים